VI UTFÖR ALLT INOM VVS

VI UTFÖR UPPDRAG ÅT

- BYGGHERRAR
- FASTIGHETSBOLAG
- VVS SERVICEFÖRETAG
- ENTREPRENÖRER
- FÖRVALTNINGSFÖRETAG
- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

VI KAN HJÄLPA DIG
MED SMÅ OCH
STORA PROJEKT
PROFESSIONELL
VVS INSTALLATÖR
TEL 08-410 411 49

KONTAKTPERSONER

 • Jojje Hellstrand
  Jojje Hellstrand VD/Projektledare

  073-443 85 06

 • Anders Hallestrand
  Anders Hallestrand Arbetsledare

  073-443 85 07

 • Ekonomi
  Ekonomi Ekonomi

KONTAKTA OSS

HITTA TILL OSS

Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://rorsthlm.se/

Företagets uppgifter:

Rörteknik i Stockholm AB, org.nr 556736-7916.

Dåntorpsvägen 33HL, 136 50 Jordbro. Tel 08-410 411 49. Epost jojje@rorteknik.eu

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kontaktformulär

Om du fyller i vårt kontaktformulär sparar vi de fält du fyller i för att kunna svara på din förfrågan och för att följa upp konversationen vid ett senare tillfälle. Sparad information används inte för marknadsföring av tredje part.

När du kontaktar oss via e-post

Vi sparar de uppgifter som du skickar via epost för att kunna besvara din kontaktförfrågan och för att följa upp konversationen vid ett senare tillfälle. Sparad information används inte för marknadsföring av tredje part.

Genom avtal eller annan affärskontakt

Om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners eller kunder så sparar vi endast namn, epostadress och övriga personliga kontaktuppgifter som är knutna till kontaktpersonen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

RÖRTEKNIK I STOCKHOLM AB kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som RÖRTEKNIK I STOCKHOLM AB har anlitat för bl.a. lagring, optimering av webbplatsen samt sms- och e-postutskick. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för RÖRTEKNIK I STOCKHOLM AB:s räkning i samband med att de utför en tjänst för RÖRTEKNIK I STOCKHOLM AB. RÖRTEKNIK I STOCKHOLM AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter.

RÖRTEKNIK I STOCKHOLM AB kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om RÖRTEKNIK I STOCKHOLM AB är skyldiga att göra det enligt lag.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden. Kontaktuppgifter: Sverige: Datainspektionen Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kan kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Hur vi skyddar din information

De personuppgifter som vi hanterar i RÖRTEKNIK I STOCKHOLM AB skyddas genom tekniska åtgärder såsom antivirusprogram, brandvägg, trådlöst nätverk med kryptering och datorer med uppdaterade program. Organisatoriska åtgärder begränsar vilka anställda som får ta del av olika typer av personuppgifter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på RÖRTEKNIK I STOCKHOLM AB:s hemsida.

Kontakta oss

Vi är inte på plats just nu, men du kan skicka oss epost så återkommer vi så snart vi kan.

Inte läsbart? Ändra text.